شرح وظایف

 • فراهم آوردن موجبات انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی در زمینه علوم نوین کیفرشناسی به منظور بهبود مدیریت و کارفرمایی کیفری و فایده­ مندسازی شیوه­های اجرای کیفرها و خدمات بازپروری.
 • انجام بررسی­ها و مطالعات در راستای دستیابی به ساز و کارهای تسهیل بازسازگاری محکومان با جامعه و پیشگیری از تکرار جرم.
 • تهیه و تنظیم طرح­ها و برنامه ­های مطالعاتی و تحقیقاتی با توجه به ضوابط، سیاست­ها و خطوط­ مشی وضع­ شده و مراقبت در اجرای هماهنگ سیاست­ها و خط­ مشی­ های تحقیقاتی و پژوهشی.
 • بررسی و مطالعه به منظور شناخت زمینه ­های تحقیق و پژوهش در بخش­های تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، قضایی و امور زندانبانی و تعیین اولویت­ های اجرایی با توجه به اهداف، سیاست­ها و ضرورت­های اقتصادی و اجتماعی.
 • برقراری ارتباط مستمر و مداوم با مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی و پژوهشی به منظور دستیابی به روش­ها و ساز و کارهای نوین پژوهشی.
 • فراهم آوردن موجبات تشکیل و راه ­اندازی کتابخانه­ های عمومی و تخصصی در راستای ارتقاء سطح آگاهی­ های کارکنان و علوم نوین کیفرشناسی و زندانبانی.
 • فراهم آوردن موجبات انجام مطالعات و تحقیقات تطبیقی در مدیریت و کارفرمایی کیفری و پیشگیری از تکرار جرم به منظور استفاده ازتجربیات کشورهای دیگر.
 • مطالعه و بررسی در خصوص ایده­ها، طرح­ها و برنامه ­های پیشنهادی پژوهشی از سوی واحدها، افراد صاحب ­نظر و موسسات و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ارایه می ­گردد و ارایه نقطه­ نظرات مربوطه.
 • ارایه پیشنهاد تهیه، تنظیم و انتشار یافته­ های پژوهشی به مراجع ذیربط.
 • برنامه­ریزی جهت جلب مشارکت مراکز و موسسات پژوهشی تعیین­ صلاحیت­ شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری جهت طراحی و اجرای برنامه­ های تحقیقاتی و پژوهشی.
 • اجرای دوره ­های آموزشی مصوب.
 • همکاری با دفتر نوسازی و تحول اداری به منظور معرفی کارکنان و مدیران به سایر موسسات آموزش معتبر.