زندان مرکزی سنندج

آدرس زندان:

سنندج خیابان ارشاد بالاتر از اداره کل راه و ترابری استان کردستان

تلفن:

۳۳۱۶۴۲۹۵- ۳۳۱۵۲۹۲۰

تلفکس:

۳۳۱۲۹۶۹۷