زندان سقز

آدرس:

سقز انتهای بلوار انقلاب ابتدای جاده سقز- بانه

کدپستی:

۶۶۸۱۶۸۴۷۵۷

تلفن:

۳۶۲۲۲۰۴۳

تلفکس:

۳۶۲۲۴۴۴۲