آیین نامه مرکز مراقبت بعد از خروج

●ماده ١ :
در اجرای بند ح از ماده ٢ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور و در راستای اصلاح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیری از وقوع جرم از طریق حمایت مادی و معنوی از زندانیان آزاد شده واجد شرایط (كه از این پس در این آیین نامه مددجو نامیده می شود) و فراهم نمودن زمینه مساعد جهت بازگشت آنان به یك زندگی سالم اجتماعی ، اداره مراقبت بعداز خروج در مركز هر استان و درصورت نیاز در شهرستانها با تصویب ریاست سازمان تحت نظارت اداره كل زندانهای استان مربوطه ایجاد می گردد.
●ماده ٢ :
رؤسای ادارات مراقبت بعداز خروج از میان افراد آشنا به مسائل زندانیان یا دارای تحصیلات عالیرتبه ، با پیشنهاد مدیركل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تأیید رئیس سازمان با حكم مدیركل مربوطه منصوب می گردد .
●ماده ٣ :
اهم وظایف اداره مراقبت بعداز خروج عبارتند از :
الف) ایجاد زمینه لازم جهت كارآموزی ، اشتغال ، ازدواج ، ادامه تحصیل ، تأمین مسكن ، اعطاء تحصیلات وام بانكی و نظایر آن برای مددجویان .
ب ) ارائه خدمات به مددجویان در امور آموزش ، بهداشت و درمان ، اجتماعی و حقوقی ، فرهنگی و مذهبی و …
ج ) نظارت بر رفتار مددجویان در مراحل اولیه آزادی و ارتقاء سطح دانش و فرهنگ ، تربیت و اعتقادات مذهبی آنان از طریق برقراری اردوهای مناسب و …
د ) جذب كمكهای مردمی و انجمنها و مؤسسات خیریه به منظور مساعدت در وضع مددجویان و خانواده آنان .
هـ) استفاده از پزشكان مددكاران اجتماعی مربیان اصلاح و تربیت صاحبان تخصص و حرف و امثال آن .
ظ ) تأسیس صندوق حمایت از مددجویان كه اساسنامه آن توسط دفتر قوانین و مقررات سازمان تهیه و به تصویب رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور خواهد رسید .
و ) احداث و تهیه اماكن و تأسیسات و امكانات متناسب و مورد نیاز .
تبصره : دستگاههای اجرایی كشور و سایر ارگانها و نهادها مكلفند هرگونه همكاری لازم را درجهت وظایف فوق معمول دارند .
●ماده ٤ :
اداره مراقبت بعداز خروج جهت انجام وظایف محوله از واحدهای زیر تشكیل می گردد .
الف) واحد پذیرش و تحقیقات
ب ) واحد خدمات اجتماعی كه دارا بخشهای زیر می باشد :
بخش آموزش ، حرفه آموزی و اشتغال
بخش ارائه تسهیلات (اعطاء وام ، تأمین مسكن ، ازدواج و …)
بخش بهداشت و درمان
بخش خدمات مشاوره ای و …
ج ) واحدروابط عمومی
د ) واحد طرح و برنامه
هـ) واحد بازرگانی و پشتیبانی
●ماده ٥ :
به منظور انجام وظایف و ارائه خدمات مذكور در این آیین نامه ادارات زندانها و … مكلفند با هماهنگی قضات ناظر اسامی زندانیان واجد شرایط حسب تشخیص شورای طبقه بندی زندان یك ماه قبل از آزادی به همراه خلاصه پرونده های قضایی و مددكاری با شرح پیشنهاد و نیازمندیها ، را طی فرم مخصوصی كه از طرف اداره كل اقدامات تأمینی و تهیه و ابلاغ می گردد به اداره مراقبت بعداز خروج مربوطه اعلام نمایند .
●ماده ٦ :
كلیه اقدامات اداره مراقبت بعداز خروج باید در جهت اصلاح و تربیت و فراهم آوردن زندگی سالم اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی ، فرهنگی و … مددجویان برنامه ریزی و صورت پذیرد .
●ماده ٧ :
اداره مراقبت بعداز خروج در جهت تمركز زدایی در شهرهای بزرگ و مراكز استان می تواند به متقاضیان كار در شهرستانهای كوچك و روستاها كمك ویژه ودر صورت لزوم با تصویب مدیركل زندانهای استان مربوطه كمك بلاعوض اعطاء نماید .
●ماده ٨ :
اداره مراقبت بعداز خروج در فرصتهای مقتضی ارزیابی از وضعیت و رفتار و شخصیت مددجو را به عمل آورده و نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و اقدام لازم در پرونده مربوطه منعكس می نماید .
●ماده ٩ :
در صورتی كه مددجو درمظان اعتیاد باشد اداره مراقبت بعداز خروج مجاز است با موافقت مددجو آزمایش لازم را جهت اقدام مقتضی به عمل آورد .
●ماده ١٠ :
ادارات مراقبت بعداز خروج می توانند به منظور حمایت از مددجویان و ایجاد تسهیلات در فروش تولیدات آنان نسبت به ایجاد فروشگاهها و نمایشگاهها و بازاریابی و انجام سایر امور بازرگانی اقدام نمایند .
●ماده ١١ :
اداره مراقبت بعداز خروج موظف است در پایان هرسال نتایج عملكرد خود را مكتوب و از طریق مدیركل استان مربوطه به ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور ارسال نماید .

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*