دیدار با مدیرکل

ملاقات خانواده های محترم زندانیان را مدیرکل زندانهای کردستان:

  • روزهای پنج شنبه ساعت ۸ الی ۱۱

  • مکان: اداره کل زندانهای کردستان به نشانی سنندج خیابان پاسداران روبروی پارک استقلال اداره کل زندانهای کردستان

ملاقات همکاران محترم زندانهای استان با مدیرکل زندانها: 

  • روزهای یکشنبه ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰ 

  • مکان: اداره کل زندانهای کردستان به نشانی سنندج خیابان پاسداران روبروی پارک استقلال اداره کل زندانهای کردستان