آرشیو عکس

مراسم پایان دوره ۲۲۰سربازی در پادگان شهید کچویی

IMG_0194

ادامه مطلب »