پذیرش سرباز

مراحل و شرایط پذیرش سرباز در زندانهای کردستان به شرح ذیل می باشد:

۱- مراجعه به دفاتر خدماتی پلیس +۱۰

۲- انجام واکسیناسیون

۳- تعیین تاریخ اعزام توسط دفاتر خدماتی پلیس +۱۰

۴- مراجه به زندان شهرستان محل سکونت جهت بررسی سوابق افراد درجه یک مشمول و وضعیت ظاهری

۵- معرفی سرباز به فرماندهی یگان حفاظت استان

۶- معرفی به واحد آمار و رایانه، پزشک، روانشناس و حفاظت و اطلاعات

۷- تایید نهایی در صورت عدم هیچ نوع سابقه کیفری سرباز مشمول و بستگان درجه یک نامبرده و همچنین داشتن سلامت جسمی و روحی و آشنایی با احکام و نماز.

لازم ره ذکر است که سربازان پذیرش شده می بایست آمادگی لازم جهت خدمت در هر نقطه از استان را دارا باشند.