دیدار رئیس زندان مریوان با رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان نادری رئیس زندان مریوان در راستای گسترش ...

ادامه مطلب »

شورای اداری زندان سقز با حضور سرپرست زندان و سایر کارکنان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان شورای اداری زندان سقز با حضور سرپرست ...

ادامه مطلب »

دیدار صمیمی رئیس زندان مریوان با سربازان این مرکز اصلاحی و تربیتی

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای در راستای افزایش روحیه و انگیزه خدمتی سربازان ...

ادامه مطلب »

برگزاری مسابقه کتابخوانی در میان کارکنان زندان سقز

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان در راستای ترویج توسعه فرهنگ مطالعه و ...

ادامه مطلب »

بازدید قضات از زندانهای استان به مناسبت هفته قوه قضائیه

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان به مناسبت هفته قوه قضائیه و در ...

ادامه مطلب »

فرمانده جدید پایگاه مقاومت بسیج شهید لاجوردی زندان سقز معرفی گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان در جلسه ای که با حضور سرهنگ ...

ادامه مطلب »

شورای طبقه بندی زندان سقز با آزادی دو زندانی این مرکز موافقت نمود

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان شورای طبقه بندی زندان سقز با حضور ...

ادامه مطلب »

دیدار سرپرست زندان سقز با فرمانده نیروی انتظامی این شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان آذریون رئیس زندان سقز با سرهنگ رضایی ...

ادامه مطلب »

با هدف گسترش تعاملات و همکاری ها: دیدار رئیس زندان سقز با رئیس اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان آذریون رئیس زندان شهرستان سقز با هدف ...

ادامه مطلب »

برگزاری جلسه تعاملی میان زندان مریوان و پلیس پیشگیری این شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان در راستای گسترش تعاملات و همکاری ها ...

ادامه مطلب »

قاضی ناظر بر زندان سقز: اقدامات خوبی در جهت طبقه بندی مددجویان در زندان سقز صورت گرفته است

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان بوداقی قاضی ناظر بر زندان سقز در ...

ادامه مطلب »

بازدید رئیس دادگستری قروه به همراه رئیس دادگستری سریش آباد از زندان شهرستان قروه

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان حاج نصیری رئیس دادگستری شهرستان قروه در ...

ادامه مطلب »