همزمان با عید نوروز: بازدید رئیس دادگستری مریوان از زندان این شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان، اکبری رئیس دادگستری مریوان همزمان با روزهای ...

ادامه مطلب »

گزارش اقدامات انجام شده در مقابله با ویروس کرونا در زندان مرکزی سنندج

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان نادری رئیس زندان مرکزی سنندج ضمن تاکید ...

ادامه مطلب »

دیدار رئیس پلیس پیشگیری مریوان با رئیس زندان این شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان همزمان با روزهای آغازین سال و در ...

ادامه مطلب »

تداوم ضدعفونی کردم اماکن مختلف زندان سقز در برابر ویروس کرونا

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان با همکاری شهرداری و شورای شهر سقز ...

ادامه مطلب »

همزمان با سال نو: دیدار رئیس زندان مریوان با مددجویان زندان این شهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان همزمان با آغاز سال نو، رئیس زندان ...

ادامه مطلب »

ضدعفونی کردن اماکن مختلف زندان قروه با همکاری شهرداری دزج

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان احمدیان رئیس زندان قروه از ضدعفونی کردن ...

ادامه مطلب »

رئیس زندان سقز: فضای زندان در مقابله با ویروس کرونا ایمن سازی شده است

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان دهقان رئیس زندان سقز ضمن ارائه گزارشی ...

ادامه مطلب »

در راستای مبارزه با ویروس کرونا: زندان مریوان با همکاری شهرداری این شهر ضدعفونی شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان به موجب تعامل صورت گرفته میان زندان ...

ادامه مطلب »

رسیدگی به مشکلات مددجویان کانون اصلاح و تربیت سنندج با حضور قاضی ناظر بر زندان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان عابد قاضی ناظر بر زندانهای سطح شهر ...

ادامه مطلب »

دیدار رئیس زندان مریوان با مدیر شبکه بهداشت و درمان این شهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان رئیس زندان مریوان با رئیس شبکه بهداشت ...

ادامه مطلب »

برگزاری ۱۳ هزار نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای در زندان مریوان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان طیب نادری رئیس زندان مریوان در راستای ...

ادامه مطلب »

راه اندازی کارگاه تولید ماسک در زندان مریوان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان همزمان با شیوع ویروس کرونا در سطح ...

ادامه مطلب »